اسامی و آثار منتخبین پنجمین جشنواره ملی عکس آب

تعداد ۵۵ اثر منتخب بخش تک عکس و ۵ مجموعه عکس از چهار عکاس به پنجمین چشنواره ملی عکس آب راه یافتند.   هیات داوران

پایان داوری آثار پنجمین جشنواره ملی عکس آب

با اتمام مهلت ارسال آثار به " پنجمین دوره جشنواره ملی عکس آب " در تاریخ 28 بهمن ماه 98 ، تعداد 569 نفر در جشنواره شرکت کرده و تعداد