برندگان پنجمین جشنواره ملی عکس آب

برندگان دوره پنجم جشنواره ملی عکس آب مشخص شدند,  در همین راستا دبیرخانه جشنواره اقدام به انتشار بیانه ای به انضمام بیانیه هیات داوران نمود. همراهان عزیز و گرامی جشنواره ملی

پایان داوری آثار پنجمین جشنواره ملی عکس آب

با اتمام مهلت ارسال آثار به " پنجمین دوره جشنواره ملی عکس آب " در تاریخ 28 بهمن ماه 98 ، تعداد 569 نفر در جشنواره شرکت کرده و تعداد