برگزیدگان سومین جشنواره ملی عکس آب معرفی شدند

سومین همایش بزرگداشت روز ملی آب امروز با تلاش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران در اتاق ایران برگزار شد. همزمان با برپایی این همایش، اختتامیه جشنواره ملی عکس