اعلام اسامی راه یافتگان به بخش مسابقه سومین دوره جشنواره عکس آب

با اتمام مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره عکس آب در هفته های پایانی بهمن ماه 96 ، حدود 4100 قطعه عکس از 643 عکاس به سایت جشنواره ارسال شد. در