راه‌یافتگان به نمایشگاه اولین مسابقه سراسری عکس «آب»

  با پایان یافتن مرحله داوری، اسامی راه‌یافتگان به نمایشگاه نخستین مسابقه سراسری عکس «آب» توسط دبیرخانه این مسابقه اعلام شد. بنابر اعلام دبیر مسابقه، هیات داوران این دوره شامل علی قلم سیاه، افشین بختیار